Vrijdag 7 september; Afsluiting ‘Taalontmoeting gezonde taal’


Project Wat is gezond? Leren door mee te doen!

In Tilburg zijn dit voorjaar in het kader van het project : ‘Gezonde Taal’ op twee locaties in de stad succesvol een serie taalontmoetingen georganiseerd voor oudere migranten. Pharos heeft dit project in Tilburg in samenwerking met NOMB ( Netwerk Oudere Migranten Brabant) en ContourdeTwern uitgevoerd. De taalmethodiek in dit project heeft een Zorgvernieuwingsprijs gewonnen in 2016.

In totaal hebben in Tilburg 30 oudere migranten (55+) enthousiast aan deze taalontmoetingen meegedaan. Deelnemers maakten kennis met verschillende aspecten van gezond ouder worden. Om het project duurzaam te kunnen maken en met de andere organisaties in de stad de opgedane kennis en resultaten te delen is op 7 september een slotbijeenkomst van het project. Op deze dag zullen ook de deelnemers zoveel mogelijk aanwezig zijn en hun ervaring delen, daarnaast vertelt een taalvrijwilliger haar ervaring met het uitvoeren van 12 bijeenkomsten met migranten ouderen met een erg laag taal niveau.

Het vervolg van het project:

Pharos als eindverantwoordelijke van het project zal aanbevelingen doen in het belang van een duurzaam vervolg. Met elkaar kunnen we kijken wie en wat nodig is om het project verder in te bedden. ContourdeTwern en het NOMB (Netwerk oudere migranten Brabant NOMB) zullen hun bevindingen en ideeën voor het vervolg aangeven.

Wethouder Erik de Ridder is bij deze bijeenkomst aanwezig.

Wanneer en waar?

Vrijdag 7 september 2018

Tijd: 14.00 – 16.00 uur

Wijkcentrum De Nieuwe Stede

Capucijnenstraat 156 

5025 LK Tilburg

Het project maakte deel uit van een landelijk project dat in vijf steden is uitgevoerd.  De middag wordt gehouden in wijkcentrum De Nieuwe Stede in Tilburg.

Het project is mede door financiering van Fonds NutsOhra mogelijk gemaakt.