De “Brabantse proeftuin dementie” zet zich in voor het overbruggen van de kloof tussen mensen met dementie enerzijds en wat ze omschrijven als ‘middelen, experimenten, uitdagingen en mensen die daar iets mee willen en kunnen’. Eén van de middelen die worden ingezet zijn zogeheten cop’s: open, lerende netwerken om een innovatie in de praktijk te implementeren, te toetsen en door te ontwikkelen. Ze bieden ruimte voor een pragmatische aanpak om nieuwe ervaringen op te doen (zie ook: http://www.brabantseproeftuindementie.nl).

Om de migrantengemeenschappen te informeren over dementie, houdt de werkgroep Dementie Vriendelijke Gemeente (DVG) informatiebijeenkomsten die gedeeltelijk in het Turks vertaald worden. In de gemeente Heusden zijn deze zogeheten Theehuismomenten gestart in november 2016. De bijeenkomsten zijn verzorgd in de eigen taal, met medewerking van vrijwilligers van het NOMB. Deze getrainde vrijwilligers zijn opgeleid als voorlichters door het NOMB.

Inmiddels zijn er 3 Theehuismomenten geweest, waarvan de laatste op 13 november jl. Hieronder volgen de links naar de verslagen van de gehouden Theehuismomenten:

Derde Theehuismoment: klik hier.

Tweede Theehuismoment: klik hier.

Eerste Theehuismoment: klik hier.