Senioren ondersteuning


Het Netwerk Oudere Migranten Brabant (NOMB) heeft een subsidie van ZonMw gekregen om het project Be Smart te gaan uitvoeren. Be Smart valt binnen het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd. Met dit programma bevordert de Rijksoverheid dat iedere jongere de mogelijkheid krijgt om via maatschappelijke projecten en activiteiten bij te dragen aan een sterke en betrokken samenleving, ook jongeren die nu nog niet maatschappelijk actief zijn. Het doel van het actieprogramma is om vanuit de praktijk te leren wat werkt. In Be Smart worden jongeren met een migranten-achtergrond gekoppeld aan oudere migranten. Meer weten over het project? Download hier de beschrijving van […]

Project Be Smart: Jongeren met migranten achtergrond maken migranten ouderen ...


De “Brabantse proeftuin dementie” zet zich in voor het overbruggen van de kloof tussen mensen met dementie enerzijds en wat ze omschrijven als ‘middelen, experimenten, uitdagingen en mensen die daar iets mee willen en kunnen’. Eén van de middelen die worden ingezet zijn zogeheten cop’s: open, lerende netwerken om een innovatie in de praktijk te implementeren, te toetsen en door te ontwikkelen. Ze bieden ruimte voor een pragmatische aanpak om nieuwe ervaringen op te doen (zie ook: http://www.brabantseproeftuindementie.nl). Om de migrantengemeenschappen te informeren over dementie, houdt de werkgroep Dementie Vriendelijke Gemeente (DVG) informatiebijeenkomsten die gedeeltelijk in het Turks vertaald worden. […]

Eenzaamheid onder senioren is een thema dat veelvuldig in de media verschijnt en er wordt veel over gesproken. Maar wat is eenzaamheid? Wat kun je eraan doen? Hoe kun je eenzaamheid voorkomen of bestrijden? De projectgroep DLB organiseert een tweetal bijeenkomsten rond het thema Eenzaamheid op dinsdag 20 oktober en donderdag 22 oktober. U bent van harte welkom om deel te nemen aan één van deze themabijeenkomsten. Beide dagen worden gehouden van 10.00 uur tot 14.30 uur in Ontmoetingscentrum ’t Plein, Tongerloplein 1, 5071 CX te Udenhout (telefoon: 013 – 511 18 19). In bijgaande uitnodigingsbrief vindt u nadere informatie. […]