Vroegsignalering dementie allochtone ouderen


Dementie allochtone ouderen

Voor de conferentie ‘Toekomstige uitdagingen voor dementievriendelijke steden en gemeenten’, gehouden op 26 april 2018 in het Provinciehuis Noord-Brabant, Den Bosch, was het NOMB uitgenodigd om een workshop te verzorgen. De uitnodiging was een gevolg van het feit dat het NOMB expertise heeft opgebouwd waar het gaat om het inzetten van getrainde intermediairs/voorlichters, om te helpen bij vroegsignalering en een “taboe doorbrekende” werkwijze met betrekking tot het onderhavige thema. Canan Yenice en Sibel Ozbay van het NOMB hebben tijdens de workshop kunnen aangeven hoe het NOMB te werk gaat. Klik op het plaatje om de presentatie te bekijken.