Landelijk samenwerkingsverband interviewt NOMB over dementiezorg bij migrantenouderen


Het landelijk samenwerkingsverband ‘Dementiezorg voor elkaar’ interviewt NOMB over dementiezorg bij migrantenouderen. Dit landelijke programma ondersteunt professionals van uiteenlopende disciplines die de zorg en ondersteuning voor thuiswonende mensen met dementie willen verbeteren. Het programma Dementiezorg voor elkaar is ontwikkeld door MovisieNivelPharosTrimbos-instituut en Vilans in het kader van het Deltaplan Dementie.

Niet in beeld

Voor het interview ging Canan in gesprek met Jan Lam. Lam is ketenregisseur voor het dementienetwerk Midden-Brabant. Canan en Jan zijn eensgezind over de opgave bij mensen met dementie die een migratieachtergrond hebben: vinden, betrekken en begeleiden. Jan: ‘Ons vermoeden is dat we de mensen met dementie die een migratieachtergrond hebben, niet goed in beeld krijgen. Dat geldt trouwens niet alleen voor hen. Het is belangrijk om elkaar op te zoeken en aanbod op elkaar af te stemmen. Het netwerk is daar een handig vehikel voor.’

Taboe

Het NOMB is gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met dementie met een migratieachtergrond. Canan: ‘Er is in deze groepen veel behoefte aan informatie. Wat is dementie? Je hoort veel over de ziekte, maar wat je kunt verwachten, voor en na de diagnose, is voor deze mensen niet duidelijk. Binnen migrantengroepen wordt niet zo snel aan dementie gedacht. Men denkt dat het bij het oud worden hoort. Ook is het een taboe om naar buiten te treden met dementie. En de zorg wordt niet snel uit handen gegeven. Als NOMB zijn we gespecialiseerd in voorlichting in eigen taal, door middel van vrijwilligers, en netwerkvorming door en met mantelzorgers.’ Het NOMB werkt onder andere met vrijwilligers. Veelal ervaringsdeskundigen die een eigen achterban hebben, vertrouwd zijn met de cultuur en de taal machtig zijn. ‘Dat is echt belangrijk, anders kom je moeilijk bij deze groep binnen. Als je kijkt waar onze vrijwilligers komen, wie ze ontmoeten en waar ze tegenaan lopen, dan denk ik dat er nog een wereld te winnen is.’

Mensen met een migratieachtergrond zijn niet over één kam te scheren – niet iedereen gaat bijvoorbeeld naar de moskee. Inmiddels zijn er wel allerlei informele groepen en zelfs WhatsApp-groepen waar we zichtbaar en actief op kunnen zijn.

Meer lezen?