In het kader van sociale betrokkenheid en leefbaarheid binnen eigen kring, buurt, wijk, of daarbuiten gaat het NOMB het project SAMEN OP WEG TEGEN EENZAAMHEID voor migranten senioren starten. Voor dit project ontving het NOMB subsidie van het Oranjefonds. Het project wordt in samenwerking met buurtwerk en migranten organisaties uitgevoerd worden in de gemeente Eindhoven. 

Sociale betrokkenheid richt zich niet alleen binnen het gezin of de familie, maar onder meer ook in verenigingsverband en doorlopend naar de totale samenleving. Actief burgerschap is daarbij onontbeerlijk. Hierdoor worden ouderen beter in staat gesteld om samen met anderen maatschappelijke activiteiten te verrichten. Door het meedoen aan initiatieven en activiteiten in de wijk voelen senioren zich beter thuis in hun woonbuurt en door ontmoetingen met anderen zijn ze minder eenzaam.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Samen oud worden in Nederland;
  • Eenzaamheid onder migranten senioren;
  • Sociale activiteiten en betrokkenheid in de buurt;
  • Hoe breid ik mijn sociaal netwerk uit?;
  • Nieuwe generatie migranten senioren.

Ronald van der Giessen, directeur Oranje Fonds: “Dit project brengt mensen bij elkaar en vergroot zo de saamhorigheid binnen de samenleving. Dat is precies waar het Oranje Fonds zich voor inzet. We steunen dit bijzondere project dan ook graag met deze bijdrage.”

Oranje Fonds
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zo’n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.