Project Be Smart: Jongeren met migranten achtergrond maken migranten ouderen wegwijs in digitale zaken


Het Netwerk Oudere Migranten Brabant (NOMB) heeft een subsidie van ZonMw gekregen om het project Be Smart te gaan uitvoeren. Be Smart valt binnen het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd. Met dit programma bevordert de Rijksoverheid dat iedere jongere de mogelijkheid krijgt om via maatschappelijke projecten en activiteiten bij te dragen aan een sterke en betrokken samenleving, ook jongeren die nu nog niet maatschappelijk actief zijn. Het doel van het actieprogramma is om vanuit de praktijk te leren wat werkt. In Be Smart worden jongeren met een migranten-achtergrond gekoppeld aan oudere migranten.

Meer weten over het project? Download hier de beschrijving van het project of kijk op: https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/jeugd/amd/be-smart/

Meer informatie:
Headly Binderhagel, headly.binderhagel@nomb.nl, 06-51976737.