Samen op weg tegen eenzaamheid


Samen op weg tegen eenzaamheid 

Ook of misschien wel juist onder oudere migranten komt eenzaamheid veel voor. Dat komt mede door taalproblemen en laaggeletterdheid. Het NOMB gaat met subsidie van het Oranjefonds eenzaamheid onder oudere migranten in Eindhoven aanpakken. Samen op weg tegen eenzaamheid

Levensvreugde

Het NOMB organiseert tenminste twee series groepsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten gaat het over activiteiten in de buurt, over gezond ouder worden en over dromen voor de toekomst. Deelnemers vergroten zo hun vermogen tot zelfactivering en nemen weer meer regie over hun eigen leven. Zo ontstaat duurzaam meer levensvreugde en sociale veerkracht. 

Sociale netwerken

Het bouwen aan sociale netwerken vormt de kern van sociale betrokkenheid tussen burgers. Actief burgerschap is daarbij onontbeerlijk. Hierdoor worden ouderen beter in staat gesteld om samen met anderen maatschappelijke activiteiten te verrichten. Van het meedoen aan verrijkende initiatieven en activiteiten wordt verwacht dat burgers zich beter thuis voelen in de woonbuurt, of wijk.

Samenwerking

Eenzaamheid; juist onder oudere migranten komt het veel voor.

Het NOMB werkt in dit project samen met lokale organisaties die een goed bereik hebben binnen migranten doelgroepen. Stichting ‘Ik wil’ werft Turkse, Marokkaanse, Molukse en Surinaamse 50-plussers. ‘Mi Bosi’ werft Surinaamse en Antilliaanse senioren. 

Bij Mi Bosie zijn 7 bijeenkomsten gepland. De eerste op 5 juli 2018 en de laatste op 13 september 2018. Bij Mi Bosie worden 20 a 30 deelnemers verwacht.

Bij ‘Ik wil’ zijn 8 bijeenkomsten gepland, te beginnen op 12 september 2018. De werving voor deze serie bijeenkomsten loopt nog. Daardoor is het aantal deelnemers nog niet bekend.

Deelnemers zélf actief

De begeleiding is in handen van mevrouw Canan Yenice. Waar nodig schakelt zij externe deskundigen in. Alle bijeenkomsten zijn interactief. Deelnemers worden uitgenodigd om zelf actief mee te doen.

Meer informatie?

Bel rechtstreeks met Canan Yenice: 06 – 372 77 001

Het project ‘Samen op weg tegen eenzaamheid’ is mogelijk dankzij een subsidie van het Oranjefonds.