Succesvolle afsluiting taalproject ‘Gezonde taal’


Succesvolle afsluiting taalproject ‘Gezonde taal’

In bijzijn van de Tilburgse wethouder Erik de Ridder, portefeuille Zorg, welzijn en gezondheid & Ouderenbeleid, vond vrijdag 7 september 2018 de afsluiting plaats van het project ‘Gezonde taal’. In het kader van dit project vonden dit voorjaar op twee locaties in de stad een serie taalontmoetingen voor oudere migranten plaats. Pharos heeft dit project in Tilburg in samenwerking met NOMB ( Netwerk Oudere Migranten Brabant) en ContourdeTwern uitgevoerd. Deze taalmethodiek in dit project heeft een Zorgvernieuwingsprijs gewonnen in 2016.

In totaal hebben in Tilburg 30 oudere migranten (55+) enthousiast aan deze taalontmoetingen meegedaan. Deelnemers maakten kennis met verschillende aspecten van gezond ouder worden. Tijdens de afsluiting vertelden twee Turkse deelneemsters (beiden 70-plussers) over het belang van het project en wat deelname voor hen betekend heeft. Beiden vrouwen voelden zich door dit project serieus genomen en waardeerden het, dat zij ondanks hun leeftijd, de kans kregen om iets te leren. Ook al ging dat uiteraard niet altijd even makkelijk. Door ‘Gezonde taal’ zijn de vrouwen onafhankelijker geworden als het gaat om dokters- en apotheekbezoek. 

Onder het publiek ook veel (thuis)zorgaanbieders. Ziekte en ouderdom zijn persoonlijke aangelegenheden en vandaar dat juist zorgaanbieders het belang van cultuursensitiviteit hoog in het vaandel hebben. Bijvoorbeeld zorgaanbieder De Wever merkt dat allochtone ouderen lastig bereikbaar zijn. De Wever wil daar als aanbieder rekening mee houden en op investeren en beleid ontwikkelen. Bijvoorbeeld qua personeelsbeleid en de menukaart. 

Wethouder Erik de Ridder luisterde belangstellend. ‘Ik heb vanmiddag veel gehoord over laagdrempeligheid, bereikbaarheid en verbinding in de wijk. Dat ga ik meenemen in mijn verdere contacten met het werkveld. En we willen als gemeente zeker een vervolgafspraak om te bekijken hoe we als gemeente met ons zorg en ouderenbeleid beter in kunnen spelen op behoefte van huidige en toekomstige migranten ouderen.

 

Wethouder Erik de Ridder (zorg en ouderen) benadrukt de waarde van taalproject ‘Gezonde taal’

Projectleider Canan Yenice vertelt over de aanpak en de leerpunten.

Ook Gon Mevis, directeur-bestuurder van Contourdetwern, schoof nog even aan.