Wat doen wij


Het NOMB werkt voor organisaties die te maken krijgen met migrantenouderen; bijvoorbeeld voor zorgorganisaties, gemeenten en woningbouwcorporaties in Brabant. Nederlanders met een niet-westerse migranten afkomst hebben specifieke vragen en behoeften als het gaat om ouder worden en dementie. De provincie Noord-Brabant heeft in het programma Sociale Veerkracht stevige ambities neergelegd op het gebied van goed en gezond ouder worden en betrokkenheid van burgers. Wij zijn de schakel tussen aanbieders en allochtone oudere zorggebruikers.

Wat doet het NOMB?

  • advisering aan zorgketens dementie
  • trainingen cultuursensitieve zorg voor beroepskrachten
  • uitvoering projecten ter voorkoming eenzaamheid
  • voorlichtingsbijeenkomsten in eigen taal
  • vormen van focusgroepen met mantelzorgers
  • werven en opleiden van (allochtone) vrijwilligers
  • dialoogtafels over diverse onderwerpen
  • ondersteunen van woongroepinitiatieven
  • netwerkvorming in de wijk