Wie zijn wij

Bij het NOMB vinden wij het een uitdaging om jongeren en ouderen functioneel met elkaar te verbinden. We vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen en kan meebewegen in de veranderende samenleving. In veel van de projecten die het NOMB uitvoert gaat dat gepaard met het intergenerationeel uitvoeren van activiteiten. Ouderen kunnen veel opsteken van jongeren. Een voorbeeld is dat jongeren ouderen helpen met het opvijzelen van hun digitale vaardigheden.

In ons lopende project Be Smart ervaren jongeren hoeveel zij voor ouderen betekenen. Zij voeren deze activiteiten uit vanuit hun drijfveer om voor ouderen hun digitale maatjes te willen zijn. De meerwaarde hiervan is dat het levensgeluk van ouderen bevorderd wordt als wapen tegen eenzaamheid. Anderzijds staan ouderen in het werken met jongeren, met raad en daad klaar om hun perspectiefvolle levenservaringen met deze jongeren te delen.

Expertise
Het NOMB is een kennis- en netwerkorganisatie op het gebied van het intergenerationeel werken. Innovatieve werkwijzen en focusgroepen behoren tot onze expertise. We vinden het belangrijk om onze expertise vanuit theorie en praktijk te combineren. Dit doen we in samenwerking met hogescholen, universiteiten en maatschappelijke organisaties.

We staan voor de opgave om:

  • vanuit een ieders culturele achtergrond onze kennis en ervaringen in ons werk in te zetten;
  • eenzaamheid onder ouderen te signaleren en deze bespreekbaar te maken;
  • jongeren een boost te geven op weg naar een toekomst met vertrouwen;
  • jongeren klaar te stomen voor hun toekomstige carrière.

De letters NOMB staan voor: NetwerkOrganisatie MensBewust. Het NOMB weet de juiste maatschappelijke netwerken aan zich te binden. Het is een organisatie met een breed netwerk. Ons dagelijks bestuur bestaat uit dr. Headly Binderhagel, ir. drs. Leo Wouter en mevrouw Fabia Dap. Verder zijn prof. dr. René Schalk en prof. dr. John Rijsman als adviseurs aan onze stichting verbonden.