Wie zijn wij


Bij het NOMB vinden wij het belangrijk dat ook migrantenouderen op een fijne manier ouder worden in Nederland. De levenservaringen van migrantenouderen verschillen op een aantal vlakken wezenlijk van die van autochtone senioren. Denk bijvoorbeeld aan taal en geletterdheid, ziektebeleving en onbekendheid met ziektebeelden, eetgewoontes en beweging, sociaaleconomische positie, emotionele eenzaamheid en niet meedoen in de wijk. Werkt u met allochtone senioren? Dan herkent u dit vast.

Expertise
Het NOMB pakt deze situaties graag voor u aan. Wij zijn een kennis- en netwerkorganisatie en onze expertise betreft migrantenouderen.

Wij weten veel over:
– het herkennen van en omgaan met allochtone ouderen in relatie tot dementie
– het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid onder migrantenouderen
– mantelzorg en het (niet of matig) accepteren van professionele zorg

De letters NOMB staan voor: Netwerk Oudere Migranten Brabant. Het NOMB is een kleine organisatie met een groot netwerk. Het dagelijks werk op ons kantoor aan de Statenlaan 4 in Tilburg wordt gedaan door mevrouw Corine Vriens. Ons bestuur bestaat uit dr. Headly Binderhagel, ir. drs. Leo Wouter en mevrouw Sheila Schuijffel. Verder zijn prof. dr. René Schalk en prof. dr. John Rijsman als adviseur aan onze stichting verbonden. 

Wilt u óók cultuurspecifieke problemen effectief aanpakken?
Is het voor uw organisatie lastig om allochtone ouderen te bereiken of bereikt u hen wel, maar ervaart u cultuurspecifieke problemen? Neem gerust contact met ons op. Wij zijn aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur. Ons telefoonnummer is: 013 – 204 50 40 of e-mail naar: info@nomb.nl