Projecten

Het NOMB zet in op maatschappelijke bewustwording en zelfredzaamheid.
Hieronder vindt u een beschrijving van reeds afgeronde en huidige projecten van het NOMB:

  • Be Smart – Jongeren met diverse culturele achtergronden maken ouderen wegwijs in digitale zaken. Ze dragen op deze wijze bij aan een sterke en betrokken samenleving, ook jongeren die nu nog niet maatschappelijk actief zijn. De uitvoering van het project is mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van ZonMw.
  • Samen op weg tegen eenzaamheid – Ouderen met een migranten achtergrond in Eindhoven en Tilburg leren hoe zij zélf in actie kunnen komen tegen eenzaamheid. Om zo duurzaam beter en gelukkiger te functioneren. Dit project werd mogelijk dankzij verkregen subsidie van het Oranje Fonds.
  • Appartementencomplex Turkse ouderen Eindhoven – In 2018 heeft het NOMB ondersteuning geboden bij de totstandkoming van een appartementencomplex in opdracht van woningbouwcorporatie Trudo, waarbij een 7-tal appartementen bestemd zijn voor Turkse ouderen. De ouderen helpen en ondersteunen elkaar en wonen daardoor langer zelfstandig.
  • Dementie – Uit recent onderzoek (Bozkir, 2016) blijkt dat dementie onder ouderen met een migranten achtergrond in vergelijking met van oorsprong Nederlandse ouderen, drie tot vier keer meer voorkomt. Het NOMB geeft voorlichting aan de doelgroep, aan mantelzorgers van diverse afkomst en aan instellingen.