Projecten


Het NOMB zet in op zelfstandigheid en empowerment van de doelgroep. Of het nu gaat om migranten ouderen, of om autochtone ambtenaren en beleidsmedewerkers; wij dragen onze kennis en kunde over. Zodat u zélf verder kunt. 

Hieronder vindt u een beschrijving van de huidige projecten van het NOMB:

  • Be Smart: Jongeren met een migranten achtergrond maken migranten ouderen wegwijs in digitale zaken. Ze dragen op deze wijze bij aan een sterke en betrokken samenleving, ook jongeren die nu nog niet maatschappelijk actief zijn. De uitvoering van het project is mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van ZonMw.
  • Samen op weg tegen eenzaamheid: allochtone ouderen in Eindhoven en Tilburg leren hoe zij zélf in actie kunnen komen tegen eenzaamheid. Om zo duurzaam beter en gelukkiger te functioneren. Met subsidie van het Oranje-fonds.
  • Appartementencomplex Turkse ouderen Eindhoven: in een deze zomer (2018) op te leveren appartementencomplex reserveert woningbouwcorporatie Trudo een 7-tal appartementen voor Turkse ouderen. De ouderen helpen en ondersteunen elkaar en wonen daardoor langer zelfstandig. NOMB ondersteunt het proces. 
  • Dementie allochtone ouderen: Uit recent onderzoek (Bozkir, 2016) blijkt dat dementie onder allochtonen in vergelijking met autochtonen drie tot vier keer meer voorkomt. Ook in uw gemeente of binnen uw zorginstelling hebt u er dus mee te maken. Het NOMB geeft voorlichting aan de doelgroep, aan allochtone mantelzorgers én aan instellingen.