Netwerk NOMB


Het NOMB is een netwerkorganisatie. Met diverse organisaties, zowel landelijk, regionaal als lokaal, delen en ontwikkelen wij specifieke expertise. Vanwege ons netwerk kunnen wij snel de juiste deskundigheid voor u ontsluiten.

De expertise die het NOMB deelt en ontwikkelt heeft als focus de behoeften die er zijn onder migrantenouderen. Aandachtsgebieden zijn o.a. zorg en wonen. Maar ook de snelle ontwikkeling van de technologie en de gevolgen daarvan voor ouderen in het algemeen, is een punt van zorg. Het NOMB ziet het als haar taak om ervoor te zorgen dat de doelgroep zo goed mogelijk mee kan doen, ook waar het dit soort ontwikkelingen betreft.

Wij nodigen u graag uit om met ons te komen praten indien u advies nodig heeft met betrekking tot bovengenoemde aandachtsgebieden, in het bijzonder waar het gaat om migrantenouderen. Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid tot het samen verder ontwikkelen van expertise (in de vorm van projecten) en het opzetten van trainingen.